Stawki czynszu najmu i dzierżawy na terenie Targowiska Miejskiego Kawaleryjska 1

 

  1. Minimalny miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT).

L.p.

Przedmiot dzierżawy

Czynsz w zł/miesiąc

kwota

1.

Sektor (A, B, Bema, C, D, F, G, H, J, P, S, SW, SX, W)

- do 5 m2

219,20

- powyżej 5 m2 do 8 m2

239,59

- powyżej 8 m2 do 12 m2

342,82

- powyżej 12 m2 do 20 m2

382,32

- powyżej 20 m2

382,32 + 22,94 za każdy rozpoczęty metr

2.

Sektor I - 6 m2

382,32

3.

Boks w Pawilonie nr 4 „złoto”

136,36

 

  1. Minimalne miesięczne stawki czynszu z tytułu najmu 1 m2 powierzchni lokalu na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej (nie zawierają podatku od towarów i usług VAT).

L.p.

Przeznaczenie lokalu

Stawki w zł/1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

1.

Cele handlowe, gastronomiczne, usługowe, wystawiennicze

13,37

 

  1. Opłata rezerwacyjna z tytułu udostępnienia nieruchomości gruntowych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT).

L.p.

Przeznaczenie nieruchomości

Opłata rezerwacyjna
 w zł/miesiąc

 

1.

- handel z ręki, stołu,  inne (bez możliwości stałej zabudowy), stoisko o pow. 1,50 m2, wielokrotność opłaty - za każde kolejne stoisko o pow. 1,50 m2

136,36

2.

Sektor OW 1

-  handel (bez możliwości stałej zabudowy) stanowisko - powierzchnia 6,00 m2

127,44

 

  1. Miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT) z przeznaczeniem na powierzchnię wystawową przy tymczasowych
    obiektach budowlanych objętych umową dzierżawy (z wyłączeniem stanowisk objętych opłatą rezerwacyjną) - 6,37 zł/ 1 m2.

 

  1. Dzienna stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT) z przeznaczeniem na działalność handlowo-wystawienniczą, giełdy, jarmarki, targi itp. o powierzchni powyżej 500 m2 - 295,21 zł.

 

  1. Dzienna opłata (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT) z tytułu udostępnienia terenu na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

 

L.p.

Nazwa/rodzaj sprzedaży

Opłata
zł/dzień 

1.

Sprzedaż z ręki, kosza, stojaka ekspozycyjnego, skrzynki, stoisko do 1,50 m2

14,64

2.

Sprzedaż na stoisku handlowym o pow. 3 m2
- z możliwością postawienia stolika ekspozycyjnego, stojaka  itp., wielokrotność opłaty za każde rozpoczęte 3 m2

18,70

 

3.

Sprzedaż w sektorze OW1:

- z samochodu (osobowy/ bus do 3,5t),  stoiska handlowego  itp., o pow. 6 m2

27,65

4.

Sprzedaż ze stołu pod wiatą o pow. 1,50 m2

23,58

1 Załącznik do zarządzenia Nr 184/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lutego 2024 r.,  Tabela stawek nr 12
Powrót na początek strony