Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Dział Obsługi Targowiska Miejskiego

15-325 Białystok, ul. Kawaleryjska 19

tel. 85 74 79 430

 

Kierownik

Dariusz Krakowski

504138949

p. o. Zastępca kierownika

Katarzyna Zapolnik

509676763

Pozostali pracownicy

Aleksandra Skorulska

502206283

Elektryk

 

 

 

 

 

502206276

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

8°° - 16°°
7³° - 15³°
7³° - 15³°
7³° - 15³°
7³° - 15³°

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony