Przetarg

Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku w lipcu 2021 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 1/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Kontakt telefoniczny pod nr 85 742-18-89.

  Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 1/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23. Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

SEKTOR A:

4,8,30, 31, 43,51, 52, 55, 56, 60, 62, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 101,102, 105,110,111, 127, 135, 143, 144,180, 199, 201 X, 207, 229, 236, 246, 247,252, 274,282, 283,

SEKTOR B:

1,1 B X, 7, 13, 21 X,27, 30, 31, 35,53, 54, 56, 58,71,78,100, 104,115,118,119, 122,128, 129,139, 141, 141 X, 144 X, 146,150, 154,155,156,

SEKTOR BEMA:

8, 10, 44, 49, 67, 68,74,76,78, 96, 98, 115,128, 140, 149 X, 154 X, 156 X, 157,158, 205,227, 236, 247, 249, 250,  273, 274, 278, 283, 284, 292,300,301,308,309, 325, 326,370,362, 363, 375, 382,398, 401, 406, 410, 414, 423, 426 X, 427, 428, 429, 430, 456, 457, 458, 467XY,472,476, 476 X,483,484, 485,486,487,494, 495, 496, 529, 536, 537, 541,542, 546, 548, 548 X, 548 X Y, 550, 556, 558, 559, 568,

SEKTOR C: 46, 46 X,47,116, 118,127, 151, 155,199, 222,

SEKTOR D:14, 15, 23, 25,26, 30, 35, 36, 37, 50, 51, 52,57, 61, 62, 63, 66,73,74,75,80,82,86,89,90,93, 95,108,109, 110, 119,121, 123,127, 128, 128 X, 134, 135, 135 X, 139,144, 148,221,

SEKTOR F:7, 8, 15, 16,  80, 82, 89, 90

SEKTOR H: 40 X,

SEKTOR I:3,4,13, 14,15,16,19,20, 27, 28, 29, 30, 33,

SEKTOR J:16, 17, 25 X, 26, 31, 42, 44, 45, 46, 47, 50,

SEKTOR P :1,3, 4,6,8, 41, 42, 43, 62, 65, 66,67,68, 69, 70, 71,72,

PAWILON C: 170 mprzy pawilonie C, 235 m+ powierzchnia magazynowa 92 mprzy pawilonie C

PAWILON D: 123 m, 43 m2  powierzchnia w Pawilonie D

PAWILONY G:6/6,6/8,6/9,6/10,6/11, 6/14, 6/15, 6/16(20 m)

PAWILON 6: lok.3(79 m),10(27 m2 ),sala konferencyjna (36 m),

SEKTOR S: 5, 6, 7,27, 28, 29, 38, 39, 49, 50, 52,76,

SEKTOR SW:12, 13,14, 20

SEKTOR SX:10,11,14,15, 16,17,18,20, 26,28,31,35,36, 39, 40,48,49, 50, 57, 64, 67,78,79,80,81,83,84,85, 97,101,102, 103, 117, 128,129,139,148,149,168, 174,175,176, 177,178,180, 181,182, 201,202,

SEKTOR W:20, 26, 38, 39, 40, 41, 50,54,73, 90,108,

SEKTOR Z: 10, 11, 39,40,41, 42, 45, 51, 75,

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działek do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

SEKTOR A172 PLN z wyłączeniem działki 51, 247, 283-188 PLN

SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki, 21 X 354 PLN (23m2 ),144 X-372 PLN (24 m), 150-390 PLN(25 m), 1 B X, 141 X, 145,146, 154, – 300 PLN,

SEKTOR BEMA172 PLN z wyłączeniem działek:10,11, 44, 49, 53, 67, 68, 74,76,78, 80, 96, 98,115, 116, 128, 129, 135,158, 292, 293, 426 X, 427, 428, 430, 431, 432, 520, 532, –188 PLN, 542-269 PLN 10, 157, 546, 548 X, 548 XY, 553,-300 PLN, 541, 550 –390 PLN, 548 (48 m)-1038 PLN,

SEKTOR C172 PLN, z wyłączeniem działki 46 X-269, 93, 127, 199-300 PLN, 116, 222-188 PLN

SEKTOR D172 PLN z wyłączeniem działek 13,25,26, 36, 62, 63, 110, 134,139, 131, 148,221-188 PLN,

SEKTOR F172 PLN z wyłączeniem działek 7, 8, -269 PLN, 15, 16, – 188 PLN

SEKTOR H: 172 PLN,

SEKTOR I:  300 PLN(6 m)

SEKTOR J:  172 PLN

SEKTOR P:  269 PLN, z wyłączeniem działek 1- 498 PLN,6,8, 40, 41, 42, 43, 62, 63-300 PLN, 3, 4 – 476 PLN 69, 70, 71, 72– 269 PLN

PAWILON C : 170 mprzy pawilonie C- 881 PLN, 235 m+ powierzchnia magazynowa 92 mprzy pawilonie C- 3335 PLN, bez możliwości odrębnej poddzierżawy tych powierzchni

PAWILON D: 1439 PLN(123 m),310 PLN(43 m) powierzchnia w Pawilonie D, bez możliwości odrębnej poddzierżawy tych powierzchni

PAWILONY G: 300 PLN

PAWILON 6: lok.3-1058 PLN, lok. 10-377 PLN, sala konferencyjna 377 PLN,

SEKTOR S: 269 PLN, z wyłączeniem działek 76, –188 PLN

SEKTOR SW: 188 PLN z wyłączeniem działki 14 – 269  PLN

SEKTOR SX: 188 PLN, z wyłączeniem działki 26,35,36, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 201,202-

 –172 PLN

SEKTOR W172 PLN, z wyłączeniem działki 24 X, 41, 68 X, 94 X, 95 X,108-188 PLN,90, 39,-269 PLN,

SEKTOR Z: 107 PLN

Oferty są przyjmowane od 07.07.2021 r. do 21.07.2021 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2021 r. o godzinie 1015  w Biurze Targowiska Miejskiego, ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku.