Targowisko Miejskie w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 19/23
15-325 Białystok


Kontakt

Biuro Targowiska Miejskiego
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
Dział Obsługi Targowiska Miejskiego
tel. 85 74 79 430

www.kawaleryjska.com
zmk@zmk.bialystok.pl

Godziny pracy:
w dni robocze od 7:30 do 15:30