Przetarg

Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku w lutym 2022 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 1/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23. Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

SEKTOR A: 8,25, 30, 31, 43, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 74, 75, 81, 88, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 127, 143, 144, 156, 181, 182, 199, 201 X, 203, 207, 209, 210, 213, 224, 229,236, 246, 247, 249, 252, 274, 276, 282, 283,

SEKTOR B: 1, 1 BX, 7, 8, 13, 17, 21 X, 30, 31, 35, 45,51, 53, 54, 56, 58, 71, 73, 75, 78, 79, 82, 83,98,100, 107, 111,112,113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 126,127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 141, 141 X, 146, 150, 154, 155, 156,

SEKTOR BEMA: 4, 5, 6, 8, 9, 10,12, 36, 37, 38, 39, 44, 49, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 96, 112, 113, 115, 128, 132, 133, 136, 137, 140, 154, 154 X, 157, 158,169,172,178,181,187, 195, 203, 205, 214, 215, 227, 236,  247, 249, 250, 262 X, 273, 274, 283, 284, 292, 295, 296, 300, 301, 308, 309, 312, 313, 314, 318, 325, 326, 331,339,340,341,342,343, 345, 362, 363,364,365,366,367,368, 370, 375, 379, 380, 381, 382, 390, 398, 401, 410, 414, 423, 426 X, 427, 428, 435, 457, 458, 467 XY, 468, 470, 472, 476, 476X, 483, 484, 486, 487, 494, 495, 496,499,529, 536, 537, 542, 543, 546, 548, 548 X, 548 XY, 550, 556, 558, 559,

SEKTOR C: 46, 46 X, 47, 111, 116, 118, 127, 151, 155, 199, 210, 222,

SEKTOR D: 14, 15, 23, 25, 26, 30, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 66, 68,71, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 108, 109, 110, 118,119, 121, 123, 127, 128, 128 X, 134, 135, 135 X, 138, 138 X, 139, 142, 142 X, 144, 145, 146, 148, 221,

SEKTOR F: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 25, 26, 41,51, 75, 80, 82,

SEKTOR H: 36, 40 X,

SEKTOR I: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38,

SEKTOR J: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25 X, 26, 31, 34,36,37, 42, 44, 45, 46, 46 X, 47, 47 X, 50,

SEKTOR P : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 34, 41, 42, 43, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

PAWILON C: 170 m2 przy pawilonie C, 235 m2 + powierzchnia magazynowa 92 m2 przy pawilonie C,73 m2 w Pawilonie C,

PAWILON D: 123 m2 , 43 m2  powierzchnia w Pawilonie D

PAWILONY G: 6/2, 6/2 X, 6/6, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/14, 6/15, 6/16 (20 m2), 6/17,

PAWILON 6: lok.2 (37 m2), lok.3 (79 m2),lokal 7 (37,50 m2 ) lokal 8 (37,50 m2), sala konferencyjna (36 m2),

PAWILON 7: 102 m2

PAWILON„Śniadowo’’ – 58m2 + powierzchnia magazynowa 13m2

PAWILON „Giżycko” – 63 m2

SEKTOR S: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 49, 50, 52, 56, 76, 77,

SEKTOR SW: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25,

SEKTOR SX: 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 26, 28, 31, 35, 36, 39, 40, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 97, 101, 102, 103, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 128, 129, 139, 148, 149, 162, 163, 164, 166,172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,186, 187, 189,190, 194, 195, 199, 201, 202,

SEKTOR W: 1, 2, 20,22,26,32, 33, 34,35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 56 X, 61, 67, 67 X, 69, 73, 74, 76, 77, 77 X, 80, 81, 83, 84, 84 X,89, 89 X, 90,98,108,

SEKTOR Z: 6, 7, 8, 10, 11, 21,24, 35, 39, 40, 41, 51,74, 75,76,78

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działek do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 51, 247, 283-188 PLN

SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki, 21 X 354 PLN (23m2 ),144 X-372 PLN (24 m2 ), 150-390 PLN(25 m2 ), 1 B X,141 X, 145,146, 154, – 300 PLN,

SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek:4,5,6,10,11,44,49, 53, 67, 68, 74,75,76,78, 80, 96, 112,113,115, 116, 128, 129,132,133, 135,136,137,154,158,214,215, 292, 293,313,342,365, 426 X, 427, 428, 431, 432, 520, 532, –188 PLN, 542,543,–269 PLN, 9,10,12, 157, 546, 548 X, 548 XY, 553,-300 PLN, 541, 550 –390 PLN, 548 (48 m2 )-1038 PLN,

SEKTOR C: 172 PLN, z wyłączeniem działki 46 X-269, 93, 127, 199-300 PLN,111,116, 222-188 PLN

SEKTOR D: 172 PLN z wyłączeniem działek 13,25,26, 36, 62, 63, 110, 134,139, 131,145,148,221-188 PLN,

SEKTOR F: 172 PLN z wyłączeniem działek 7, 8, -269 PLN, 13, 15, 16, – 188 PLN

SEKTOR H: 172 PLN,

SEKTOR I:  300 PLN(6 m2 )

SEKTOR J:  172 PLN z wyłączeniem działki 12- 300 PLN

SEKTOR P:  269 PLN, z wyłączeniem działek 1- 498 PLN,6,8, 40, 41, 42, 43, 62, 63-300 PLN, 3, 4 – 476 PLN

PAWILON C : 170 m2 przy pawilonie C- 881 PLN, 235 m2 + powierzchnia magazynowa 92 m2 przy pawilonie C- 3335 PLN, bez możliwości odrębnej poddzierżawy tych powierzchni, 73 m2 Pawilon C-

-906 PLN,

PAWILON D: 1439 PLN(123 m2 ),310 PLN(43 m2 ) powierzchnia w Pawilonie D, bez możliwości odrębnej poddzierżawy tych powierzchni

PAWILONY G: 300 PLN, z wyłączeniem 6/29(30 m2)- 450 PLN,

PAWILON 6:lok.2 – 496 PLN, lok.3-1058 PLN, lok. 7, lok.8 – 521 PLN, sala konferencyjna 377 PLN,

PAWILON 7: (102 m2 ) – 613,93 PL

PAWILON „Śniadowo’’- 744 PLN

PAWILON „Giżycko”880 PLN

SEKTOR S: 269 PLN, z wyłączeniem działek 76, –188 PLN, z wyłączeniem działki 66 – 172 PLN

SEKTOR SW: 188 PLN z wyłączeniem działki 14 – 269  PLN

SEKTOR SX: 188 PLN, z wyłączeniem działki 26,35,36,113,162,163,164,166,168, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183,188, 194,195,199,201,202- 172 PLN, z wyłączeniem działek 189, 190 – 269 PLN

SEKTOR W: 172 PLN, z wyłączeniem działki 24 X,32,34,37, 41,42,56 X, 68 X,74, 94 X, 95 X,98,108-188 PLN 61,90, 39,77 X,83-269 PLN, 77- 300 PLN,

SEKTOR Z: 107 PLN

Oferty są przyjmowane od 07.02.2022 r. do 21.02.2022 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2022 r. o godzinie 1015  w Biurze Targowiska Miejskiego, ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku. 

Wykaz wolnych działek do przetargu w lutym 2022r.

Rozstrzygnięcie przetargu