Przetarg

Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku w listopadzie 2021 r.

Zapraszamy do przetargu na wolne działki (stoiska, boksy) na Targowisku Miejskim Kawaleryjska.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 1/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23. Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

SEKTOR A:

8,30, 31, 43,51, 52, 55, 56, 60, 62,81,88,90,100,101,102,110,111, 127,143, 144,171,182, 199, 201 X,203, 207, 229, 236,246, 247,252, 274,282, 283,

SEKTOR B:

1,1 B X, 7, 8,13,14, 21 X, 30, 31, 35,45,53, 54, 56, 58,71,78,79,95,92,96,100, 115,118,119, 122,128, 129, 141, 141 X,146,150, 154,155,156,

SEKTOR BEMA:

4,5,6,8,10,36,37,38,39,44,49,67,68,74,75,76,78,96,112,113,115,128,140,154,154X,157,158,195,203,205,227,

236,247,249,250,273,274,283,284,292,300,301,308,309,318,325,326,331,362,363,370,371,375,379,380,381,382,398,401, 410, 414, 423, 426 X, 427, 428, 456, 457, 458, 467XY,472,476, 476 X,483,484,486,487,494, 495, 496, 529, 536, 537,542, 546, 548, 548 X, 548 X Y, 550, 556, 558, 559,

SEKTOR C: 46, 46 X,47,111,116, 118,127, 151, 155,199, 222,

SEKTOR D:14, 15, 23, 25,26, 30, 35, 36, 37, 50, 51, 52,57, 61, 62, 63, 66,73,74,75,80,82,86,89,90,91,92,93, 95,96,97,108,109,110,119,121,123,127,128,128 X, 134, 135, 135 X,138, 138 X, 139, 142, 142 X,144,145,146, 148,221,

SEKTOR F:5,6,7, 8, 11,12,13,15, 16, 25,26,41,75, 80, 82,

SEKTOR H:40 X,

SEKTOR I:13, 14,15,16,19,20, 27, 28, 29, 30, 33,

SEKTOR J:8,12,16, 17, 25 X, 26, 31, 42, 44, 45, 46,46 X, 47,47 X, 50,

SEKTOR P :1,3, 4,6,8, 41, 42, 43, 62, 65, 66,67,68, 69, 70, 71,72,

PAWILON C: 170 m2 przy pawilonie C, 235 m2 + powierzchnia magazynowa 92 m2 przy pawilonie C,73 m2 w Pawilonie C,

PAWILON D: 123 m2 , 43 m2  powierzchnia w Pawilonie D

PAWILONY G:6/2,6/2 X,6/6,6/8,6/9,6/10,6/11, 6/14, 6/15, 6/16(20 m2 ),6/17,

PAWILON 6: lok.3(79 m2 ), lokal 8(37,50 m2), sala konferencyjna (36 m2 ),

PAWILON 7: 102 m2

PNAWILON„Śniadowo’’ – 58m2 +powierzchnia magazynowa 13m2

SEKTOR S: 5, 6, 7,12, 15,27, 28, 29, 38, 39, 49, 50, 52,56,66,76,

SEKTOR SW:7,8,12, 13,14, 20,23,24,25,

SEKTOR SX:8,9,10,11,14,15, 16,17,18,20, 26,28,31,35,36, 39, 40,48,49, 50, 57, 64, 67,78,79,80,81,83,84,85, 97,101,102,103,117,118,119,128,129,139,148,149,162,166,168,172,173,174,175,176,177,178,180,190,194,

195, 201,202,

SEKTOR W:1, 2,20, 26, 38, 39, 40, 41,46,47 50,54,73,80,81,84,84 X, 90,108,

SEKTOR Z: 10, 11, 39,40,41, 42, 45, 51, 75,

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działek do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 51, 247, 283-188 PLN

SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki, 21 X 354 PLN (23m2 ),144 X-372 PLN (24 m2 ), 150-390 PLN(25 m2 ), 1 B X,92, 141 X, 145,146, 154, – 300 PLN, 14 – 570 PLN(35 m2 )

SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek:4,5,6,10,11,44,49, 53, 67, 68, 74,75,76,78, 80, 96, 112,113,115, 116, 128, 129, 135,154,158, 292, 293, 426 X, 427, 428, 431, 432, 520, 532, –188 PLN, 542-

269 PLN 10, 157, 546, 548 X, 548 XY, 553,-300 PLN, 541, 550 –390 PLN, 548 (48 m2 )-1038 PLN,

SEKTOR C: 172 PLN, z wyłączeniem działki 46 X-269, 93, 127, 199-300 PLN,111,116, 222-188 PLN

SEKTOR D: 172 PLN z wyłączeniem działek 13,25,26, 36, 62, 63, 110, 134,139, 131,145,148,221-188 PLN,

SEKTOR F: 172 PLN z wyłączeniem działek 7, 8, -269 PLN, 13, 15, 16, – 188 PLN

SEKTOR H: 172 PLN,

SEKTOR I:  300 PLN(6 m2 )

SEKTOR J:  172 PLN z wyłączeniem działki 12- 300 PLN

SEKTOR P:  269 PLN, z wyłączeniem działek 1- 498 PLN,6,8, 40, 41, 42, 43, 62, 63-300 PLN, 3, 4 – 476 PLN 69, 70, 71, 72– 269 PLN

PAWILON C : 170 m2 przy pawilonie C- 881 PLN, 235 m2 + powierzchnia magazynowa 92 m2 przy pawilonie C- 3335 PLN, bez możliwości odrębnej poddzierżawy tych powierzchni, 73 m2 Pawilon C-

-906 PLN,

PAWILON D: 1439 PLN(123 m2 ),310 PLN(43 m2 ) powierzchnia w Pawilonie D, bez możliwości odrębnej poddzierżawy tych powierzchni

PAWILONY G: 300 PLN, z wyłączeniem 6/29(30 m2)- 450 PLN,

PAWILON 6: lok.3-1058 PLN, lok.8 – 521 PLN, sala konferencyjna 377 PLN,

PAWILON 7: (102 m2 ) – 613,93 PL

PAWILON „Śniadowo’’- 744 PLN

SEKTOR S: 269 PLN, z wyłączeniem działek 76, –188 PLN, z wyłączeniem działki 66 – 172 PLN

SEKTOR SW: 188 PLN z wyłączeniem działki 14 – 269  PLN

SEKTOR SX: 188 PLN, z wyłączeniem działki 26,35,36,162,166,168, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183,188, 194,195,201,202- 172 PLN, z wyłączeniem działek 189, 190 – 269 PLN

SEKTOR W: 172 PLN, z wyłączeniem działki 24 X, 41, 68 X, 94 X, 95 X,108-188 PLN,90, 39,-269 PLN,

SEKTOR Z: 107 PLN

Oferty są przyjmowane od 08.11.2021 r. do 22.11.2021 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 22.11.2021 r. o godzinie 1015  w Biurze Targowiska Miejskiego, ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku. 

Pliki do pobrania: